Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/themes/dashstore/widgets/class-dash-widget-contacts.php on line 159

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/themes/dashstore/widgets/class-dash-widget-socials.php on line 245

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/themes/dashstore/widgets/class-dash-widget-search.php on line 130

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/themes/dashstore/widgets/class-dash-widget-login.php on line 159

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/themes/dashstore/widgets/class-dash-widget-most-viewed-posts.php on line 222

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/themes/dashstore/widgets/class-dash-widget-recent-posts.php on line 238

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/themes/dashstore/widgets/pay-icons/class-dash-widget-pay-icons.php on line 141

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/themes/dashstore/widgets/class-dash-widget-cart.php on line 114

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/themes/dashstore/widgets/class-dash-widget-categories.php on line 170

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 55

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 60

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 61

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 62

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 63

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 64

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 65

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 66

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 67

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 68

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 73

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 78

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 79

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 80

Warning: Use of undefined constant plumtree - assumed 'plumtree' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oblnet/domains/artanmobl.net/public_html/wp-content/plugins/contentbuilder/core/shortcode/layout/row.php on line 81
هزینه تعمیر مبل | تعمیر مبل
هزینه تعمیر مبل

هزینه تعمیر مبل

هزینه تعمیر مبل

هزینه تعمیر مبل برای تعمیرکاران مبل به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند. و بیشتری هزینه  دستمزد را در بر خواهند داشت. به صورت جداگانه به هرکدام می پردازیم. در نظر داشته باشید که امکان دارد مبل شما نیاز به فقط یکی از آنها برای تعمیر داشته باشد.

موارد زیر هزینه هایی هستند که پس از تماس با تعمیر کار  مشخص خواهند شد.

 1. هزینه خرید پارچه برای رویه کوبی مبل که به خود شما بستگی دارد

  شما مسئول خرید پارچه مبلی هستید. ولی حتما از تعمیر کار خود در این رابطه مشاوره های لازم را بگیرید.

  این مورد مهم باعث می شود که شاید هزینه های شما کمتر شود و از پارچه یا چرم خوبی برای مبل خود استفاده کنید.برخی از تعمیر کاران مبل با تجربه خوبی که در این زمینه دارند، خرید پارچه مبل شما را خودشان انجام می دهند که در این صورت کافی است تنها رنگ پارچه و طرح دلخواه خود را لحاظ کنید.

 2. هزینه ایاب و ذهاب نسبت به توافق شما با تعمیر کار صورت می گیرد؛ در بعضی از مواقع تعمیر کار هزینه ایاب و ذهاب را بر عهده خواهد گرفت.

 3. رنگ آمیزی بدنه مبل (در صورت نیاز)

 4. شخص یا شرکت تعمیر کننده

  نسبت به حرفه ای بودن تعمیرکار هزینه خدمات آنها با سایر تعمیر کارهای دیگر متفاوت می باشد. می توان به برش پارچه اشار کرد که هر چقدر برش پارچه مبل شما به خوبی انجام شود، رویه کوبی مبل شما بهتر انجام خواهد شد. پس توجه داشته باشید که اختلاف قیمت تعمیر کارها با یکدیگر نسبت به این موارد متفاوت می باشد.

 5. در صورت نیاز مبل شما به رنگ کاری یا هر موارد دیگری که نیاز به نجاری داشته باشد، هزینه آن به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

  هزینه تعمیر مبل
  هزینه تعمیر مبل

هزینه ایاب و ذهاب در زمان استفاده از خدمات مبل آرتان رایگان می باشد